Mezinárodní soutěž v programování

ICP '2001

Úloha korespondenčního kola

Simulátor TV hry

Historické pozadí: TV hry byly předchůdci PlayStation. Byla to krabice, která se připojovala k běžnému televizoru a ke které se připojoval jeden nebo dva joysticky. Nejčastější hrou byl tenis pro dva hráče viz obr. 1.

Obrázek 1: Ukázka TV hry

Vaším úkolem je napsat program, který simuluje tuto hru na osobním počítači. Hrací pole jsou dva čtverce vedle sebe -- pro každého hráče jeden. Jednoho hráče simuluje počítač. Lidský hráč může ovládat svoji pálku (raketu) myší nebo klávesnicí dle vlastního výběru a to i oběma způsoby zároveň. Pálkou lze pohybovat ve vertikálním i horizontálním směru. Program nepustí hráčovu pálku z hracího pole.

Před hrou se dá nastavit šířka pálky jako počet procent z délky strany hracího pole. Body se počítají jako v tenise a v průběhu hry se neustále zobrazují. Program vyhodnocuje vítězství a prohru.

Program bere v úvahu dynamiku úhozu, točené míče, odpor vzduchu a cokoliv dalšího, co má podle vás smysl.

Kromě jednouživatelského režimu hry jsou podporovány následující druhy her: