Pokročilí Delphi

 1. Úvodní hodina, seznámení
 2. Opakování základů Delphi
  - konvence psaní (pojmenovávání proměnných) a zakládání projektů (podtržítko pro pas soubor)
  - IF
  - FOR – Pokladní! (výstup do ListBoxu)
  - DIV, MOD – určit den v týdnu aktuálního roku
 3. Opakování základů
  - ListBoxy a ComboBoxy
  - vlevo seznam co mám rád, vpravo co nemám, přehazování apod.
 4. Dokončení věcí z minulých hodiny (konec pokladní a seznamů)
 5. For example: vypsat malou násobilku, určit počet desetinných míst a max. hodnotu
 6. Dokončení For examplu
 7. Funkce a Procedury
  - IFF
  - NSD = Nejmenší Společný Dělitel
 8. Funkce a Procedury - REKURZE
  - Mocniny ( zrychlení 28 = 24 * 24 )
 9. Malování:
  - mřížka (na piškvorky) a kliknutím umístím O a X
 10. Malování
  - dokončení, případně malý fraktál
 11. WHILE cyklus, REPEAT UNTIL, Stringy a pole
  - vygeneruj slova z věty
 12. Stringy
  - vyjmi slova sousedící na stejné písmeno (zachovej řetězec slov)
 13. Stringy
  - vyjmi slova mající stejný počet písmen v řadě
 14. Stringy
  - vypsat slova jdoucí po sobě v abecedě (podle prvních písmen)
 15. Stringy
  - vypsat slova rekurentní (KRK)
 16. Stringy
  - vypsat slova jejichž délka roste
 17. Stringy
  - zadat čísla oddělená čárkou a setřídit
 18. CREATE – zopakování
 19. Create
  - šachovnice
 20. Create
  - cihly
 21. Create
  - dokončení cihel
 22. Frames – rámce
  - čísla
 23. Frames
  - videostop
 24. Přístup do souboru
 25. HTML

Doporučená literatura: Tomáš Holan, Delphi v příkladech, k zakoupení za zvýhodněnou cenu v STV