stv19.gif (11555 bytes) Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Česká republika
(+420) 224 920 805
(+420) 724 811 818
(+420) 224 920 915 zc.vts@ofni
   

Letní tábory STV

Janské Lázně - Duncan 1.běh
1.7. - 17.7. 2015 - stálý tábor se zaměřením na počítače, foto-video, robotiku, modelářství, autodráhu, minikáry, RPG, airsoft - pro děti a mládež od 8 do 26 let -  cena 5200,-/6050,- Kč -  Václav Olmer 224 920 835. Pražským účastníkům přispívá na tábor formou grantu Magistrát hl.m.Prahy. Více informací a přihlášky na www.ddm-ph2.cz.
Janské Lázně - Duncan 2.běh
17.7. - 1.8. 2015 - stálý tábor se zaměřením na počítače, elektroniku, robotiku, modelářství, autodráhu, foto, video a airsoft - pro děti a mládež od 9 do 26 let - cena 4900,-/5700,- Kč - Jiří Olmer 224 920 805. Pražským účastníkům přispívá na tábor formou grantu Magistrát hl.m.Prahy.  Více informací a přihlášky na www.ddm-ph2.cz.
Janské Lázně - Duncan LTP a DTV
1.8. - 8.8. 2015 - letní tábor programátorů a Dětské televize - pro účastníky krajských kol Soutěže dětí a mládeže v programování a další vážné zájemce o programování / členy a zájemce o Dětskou televizi 12-20 let - cena 2600,-/3000,- Kč - Jiří Olmer 224 920 805. Pražským účastníkům přispívá na tábor formou grantu Magistrát hl.m.Prahy. Více informací a přihlášky na www.ddm-ph2.cz.

 

 

Praha - příměstský tábor techniků
24.8. - 28.8. 2015 - pro zájemce o techniku 8-15 let (žáci ZŠ) - cena 200,-/250,- Kč/den - počítače, digi-foto, modelářství, minikáry - Václav Olmer 224 920 835. Pražským účastníkům přispívá na tábor formou grantu Magistrát hl.m.Prahy. Více informací a přihlášky na www.ddm-ph2.cz.
 
 
 
 
Praha - příměstský výtvarný tábor
17.8. - 21.8. 2015 - pro zájemce o výtvarnou výchovu 7-15 let (žáci ZŠ) - cena 200,-/250,- Kč/den - výtvarná výchova, animace, keramika, grafika, návštěva galerií - pí. Šilhánová 721 250 179. Pražským účastníkům přispívá na tábor formou grantu Magistrát hl.m.Prahy. Více informací a přihlášky na www.ddm-ph2.cz.