e-přihláška na tábor

Zašlete mi závaznou přihlášku na letní tábor                            

Jméno   Příjmení 
Rodné číslo  Zdrav.poj.
Bydliště: Ulice 
     Obec  
     PSČ  
     Telefon nejlépe mobil účastníka
     e-mail 
     Škola (název, adresa)
Zákonný zástupce:
     Jméno   Příjmení 
     Ulice 
     Obec  
     PSČ  
     Telefon
Platit budu:  Při platbě fakturou:

                            

Obratem dostanete e-mailem nebo poštou závaznou přihlášku s vyplněnými údaji a přiděleným variabilním symbolem, kterou nám podepsanou zákonným zástupcem co nejdříve vraťte. Bez vyplnění všech údajů nebude e-přihláška akceptována! Pokud jste uvedli platbu na fakturu, pošleme Vám ji se závaznou přihláškou.


Informace k táborům

Letní tábory LTP PTT PVT
Pražští účastníci Mimopražští účastníci Praha mimo Praha Praha
Cena: 4600,- Kč 5100,- Kč 2700,- Kč 2900,- Kč 190,-/den 190,-/den
Zaměření: 1.běh: počítače, foto-video, robotika, modelářství, autodráha, minikáry, RPG, moderní tance, aerobic, airsoft
2.běh: počítače, elektronika, robotika, modelářství, autodráha, foto, video a airsoft
programování počítačů pro pokročilé počítače, elektronika, digi-foto, modelářství, minikáry výtvarná výchova, animace, keramika, grafika
Místo: Škola v přírodě Duncan, Janské Lázně STV STV
Ubytování: v budově, 4 až 9ti lůžkové pokoje není není
V ceně: ubytování, strava 5x denně, doprava účastníků
i jejich PC z Prahy a zpět, stavebnice
ubytování, strava 5x denně,
doprava z Prahy
oběd, materiál oběd, materiál
Grant Pražským účastníkům přispívá na tábor formou grantu Magistrát hl.m.Prahy.

Tábor můžete zaplatit po určení ceny (březen 2014) hotově ve Stanici techniků, převodem z účtu nebo složením hotovosti v  Komerční bance Praha - město. Číslo účtu,  variabilní i konstantní symbol jsou uvedeny ve spodní části přihlášky. Bez uvedení variabilního symbolu nepoznáme, kdo platil!
Na tábor je možno přispět z příspěvků odborů. Potvrzení o zařazení nebo fakturu obdržíte po odevzdání závazné přihlášky a určení ceny.

Podrobné informace o odjezdu, programu a vybavení účastníků táborů dostanete na nepovinné schůzce rodičů dne 4.6.2014 od 18 hodin v STV, nebo je najdete na internetu. Doklady o zaplacení přineste s sebou. Pozvánky již nebudou rozesílány. Rodiče účastníků soustředění nesvoláváme, veškeré informace budeme distribuovat elektronickou poštou.

Při omluvené neúčasti dítěte na táboře (nemoc) vracíme pouze ušetřené náklady za pobyt. Pokud bude místo obsazeno náhradníkem, vracíme celý poplatek.

Spojení na provozovatele tábora:
Dům dětí a mládeže Praha 2
Stanice techniků Vyšehrad, Vratislavova 15, 128 00 Praha 2
tel. 224 920 805, vyřizuje Ing. Radek Vyskočil
web: www.ddm-ph2.cz, e-mail: stv@ddm-ph2.cz