Kalendář soutěží

garantovaných v roce 2013 STV

15.1.2013   KK Matematické olympiády, kat. A Gymnázium Nad Štolou, P7
22.1.2013   KK Matematické olympiády, kat. P MFF UK, P1, Malostranské nám.
23.1.2013   OK Matematické olympiády P1, kat. Z5, Z9 ZŠ Uhelný Trh, P1
23.1.2013   OK Matematické olympiády P2, kat. Z5, Z9 ZŠ Na Smetance, P2
25.1.2013   KK Fyzikální olympiády, kat. A MFF UK  P8, V Holešovičkách 2
18.-27.3.2013   OK Soutěž v radioelektronice P2, Vratislavova 15
19.3.2013   OK Soutěž v programování P2, Vratislavova 15 a 13
21.3.2013   KK Matematické olympiády, kat. Z9 ZŠ Červený vrch, P6
22.3.2013   OK i KK Matematický klokan ZŠ Praha
9.4.2013   KK Matematické olympiády, kat. B, C SPŠST P1, Malá Štupartská 8
17.4.2013   OK Matematické olympiády P1, kat. Z6, Z7, Z8 ZŠ Uhelný Trh, P1
17.4.2013   OK Matematické olympiády P2, kat. Z6, Z7, Z8 ZŠ Na Smetance, P2
18.4.2013   KK Fyzikální olympiády, kat. E, F MFF UK  P8, V Holešovičkách 2
19.4.2013   KK Soutěž v programování P2, Vratislavova 15 a 13
3.5.2013   KK Fyzikální olympiády, kat. B, C, D Gymnázium J.Keplera, P6, Parléřova 2
15.5.2013   OK Pythagoriáda P2, kat. 5.,6.,7.,8.tř. ZŠ Na Smetance, P2
21.5.2013   OK Pythagoriáda P1, kat. 5.,6.,7.,8.tř. ZŠ Uhelný Trh, P1

21.-23.6.2013

  UK Soutěž v programování ŠvP Duncan, Janské Lázně