Logo

Celotáborová hra

Programy dnů

Lidé na táboře

Fotografie

Pohlednice z tábora

 
OTEVŘI SI SVOJÍ TRUHLU

Truhla Konečně jste dorazili na Zlaté ostrovy. Objevili jste pirátskou loď kotvící na pobřeží, která přijela uložit do své skrýše nově nabyté bohatství. Tajně jste sledovali jejich stopy, které vás zavedly až k jejich táboru. Uprostřed plápolal oheň, kolem bylo několik malých palmových chýší. U ohně sedělo pár pirátů a prozpěvovalo. Zahlédli jste, jak nějaký z pirátů nese truhlu zlata do první chýše zleva. Nenápadně jste se tam odplížili, ale tu jste slyšeli nějaké kroky, a tak jste se vrátili zpět. Pokus jste několikrát bezúspěšně opakovali (zkoušeli jste i jiné chýše). Vždy jste jen slyšeli, jak někdo odemyká a vzápětí zase zamyká - piráti něco do truhly zřejmě přidávali a nebo z ní naopak něco ubírali.

Konečně se vám podařilo dostat se k nějaké truhle (ve třetí chýši zprava). Pokusili jste se ji odtáhnout. Vůbec jste s ní však nedokázali pohnout. Snažili jste se tedy truhlu otevřít. Ani to se vám však nepovedlo. Vzali jste pohotově šperhák a truhlu odemknuli. Rukou jste nabrali plnou hrst zlaťáků a truhlu jste rychle zamknuli. Bohužel jste si nezapamatovali, na kolik západů byla truhla původně zamčena, a tak se stalo, že piráti za nedlouho poznali, že mají společnost. V tu chvíli začali věnovat truhlám větší pozornost a začali je rychle přemísťovat z místa na místa, aby nepřítele zmátli, což se jim dokonale povedlo.

Váš úkol je jasný: získejte z truhel co nejvíce zlata!OTEVŘI SI SVOJÍ TRUHLU
(pravidla hry)

1) CO VLASTNÍTE:
Každý hráč má jednu kartičku, na které je seznam všech hrajících vedoucích plus prázdné kolonky na jejich podpisy. Celkem hraje 8 +1 vedoucích.

2) CÍL HRY:
Každý člen družstva musí získat od každého vedoucího jeden podpis (tj. celkem 8 podpisů). Vyhrává to družstvo, které tento úkol splní v nejkratším čase.

3) VEDOUCÍ:
Vedoucí se mohou nacházet ve dvou stavech: jsou
   a) zamčeni nějakým družstvem na několik západů nebo
   b) odemčeni.
Na začátku hry jsou všichni odemčeni. Dále se každý vedoucí buď
    i) pohybuje a nebo
    ii) "sedí".
Každý vedoucí má papír, kde eviduje, zda je zamčen a od kterého družstva. Například: 4.-34 znamená zamčen od 4. družstva na 34 západů.

4) ZISK PODPISŮ:
Pokud vedoucí sedí (ii) a přijde k němu člen družstva "A", který nemá na své kartičce jeho podpis, a platí, že je tento vedoucí buď
   a) odemčen a nebo
   b) zamčen družstvem "A",
pak mu vedoucí kartičku podepíše. Za jiných okolnostech mu ji nepodepíše.

5) JAK SE ZAMYKAJÍ VEDOUCÍ:
Je-li vedoucí odemčen, smí ho zamknout určitá skupina lidí z jednoho stejného družstva a to taková, že každý člen této skupiny má 3, 4, 5, 6 nebo 7 podpisů na své kartičce. (Všimněte si, že je krom jiných vynecháno číslo 8, tedy maximum.) Tato skupina ho zamyká na tolik západů, kolik je součet všech podpisů na jejich kartičkách.
Příklad: Pepa má 4 podpisy, Máňa má 2 podpisy a Lojza má 7 podpisů. Pepa a Lojza smí tedy zamykat na 11(=4+7) západů. Máňa se zamykání zúčastnit nesmí (má totiž méně jak 3 podpisy).

6) JAK SE ODEMYKAJÍ VEDOUCÍ:
Je-li vedoucí zamknut na x západů od družstva "A", pak ho smí odemknout taková skupina lidí, kteří jsou všichni za stejného družstva (může být i z "A") a součet podpisů na jejich kartičkách je větší nebo roven x.
Příklad: Pepa má 3 podpisy, Luděk a Venca mají oba 2 podpisy. Vedoucí je zamknut na 6 (=x) západů. Všichni tři ho můžou společně odemknout, protože součet jejich podpisů je 7, kde 7>=6.

7) POHYB VEDOUCÍCH:
Vedoucí může kdykoliv přestat "sedět" a jít někam jinam. Před hráči smí utíkat a schovávat se. Během chůze (či běhu) ho nikdo nesmí odemykat, zamykat nebo chtít po něm podpis. Po určitém časovém intervalu (cca 5 minut) si vedoucí opět sedne.

8) SPECIÁLNÍ PRAVIDLO:
Vedoucí smí na jednom místě podepsat maximálně 3 kartičky lidem od jednoho stejného družstva.


Stanice Techniků Vyšehrad
Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Tel. 02/90000751