Logo

Celotáborová hra

Programy dnů

Lidé na táboře

Fotografie

Pohlednice z tábora

 
ZLATÉ OSTROVY

Pinta

  Před 500 lety, roku 1498 - jen málokdo věděl, že toho roku vyplula na širý oceán tajná loď Winner ve službách anglické královny. Nikdo, kromě kapitána a části posádky, neznal směr její plavby ani poslání. Mezi britskými námořníky, kteří se na vyplutí této lodi podíleli, se špitalo o jakémsi zvláštním pokladu - schovaném v kapitánské kajutě. Také se říkalo, že kdo objevil jeho tajemství, zemřel.

  Přísně utajovaným pokladem byl ve skutečnosti lodní denník, na první pohled docela obyčejný. Až teprve po důkladném prozkoumáni mohl znalec prohlásit, že se jedná o deník samotného Kryštofa Kolumba. Kolumbus ho psal během své plavby do Indie roku 1492, kdy šťastnou náhodou objevil Ameriku.

Nina

  Deník zcizili podle tajných rozkazů vedeni britského námořnictva dva královští špehové, kteří byli záhy po svém návratu do Británie popraveni, aby jejich mise zůstala utajena. Stalo se tak poté, co se u Britských břehů vylodili z jedné obchodní lodi tři španělští trosečníci, kteří oplývali zlatem a nevídaným bohatstvím. Obchodní loď' je našla na širém moři v malé dřevěné bárce - k smrti hladové a vysílené. Tvrdili, že se před pár lety vzbouřili proti Kolumbově posádce plující do Indie, za což byli hozeni přes palubu. Snad jen zázrakem pak doplavali na nedaleký ostrov, kde strávili celých pět let.

  Našli zde vše potřebné k obživě, včetně pitné vody. Jak léta plynula, zjistili, že jejich ostrov je součástí celého komplexu dalších ostrovů, které později pojmenovali Zlaté. Ne však proto, že jim jejich půda zachránila život, ale protože zde našli zlato a poklady pirátů. Teprve po pěti letech si uvědomili, že čekání na záchranu je marné, a tak si stloukli vlastní bárku, ze které byli po třech týdnech zachráněni.

  O existenci Zlatých ostrovů nikdo neslyšel a skupina nadšenců, která se je poněkud ukvapeně vydala hledat, se už nikdy nevrátila. Prý je pohltil Bermudský trojúhelník. Jediným klíčem k objevení Zlatých ostrovů byl tedy již zmirňovaný Kolumbův denník, z nějž se dalo dobře vyčíst, kde přesně opustili vzbouřenci Kolumbovu posádku. Od tohoto místa se pak předpokládalo, že Zlaté ostrovy nemohou být vzdáleny více než jeden kilometr.

  Tajemná loď' Winner opustila britské břehy 24. června roku 1498. Přesně o týden později, kdy již plula osamělá uprostřed nekonečných vod, se začal odehrávat náš příběh.Santa Maria
...

PRAVIDLA HRY

Jednotlivé etapy:


Stanice Techniků Vyšehrad
Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Tel. 02/90000751