stv19.gif (11555 bytes) Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Česká republika
(+420) 224 920 805
(+420) 724 811 818
(+420) 224 920 915 zc.vts@ofni

Soutěže

Soutěž v programování
 
Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice
propozice - Český Radioklub
obvodní kolo Prahy 1 a 2 - vyhlášení - podrobné výsledky
                                          výsledky Ž1 - Ž2 - M
krajské kolo Praha - vyhlášení
Matematická olympiáda - základní školy
organizační řád
obvodní kolo Prahy 1 - výsledková listina 2013 kategorie Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
obvodní kolo Prahy 2 - výsledková listina 2013 kategorie Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
Matematická olympiáda - střední školy
organizační řád
krajské kolo Praha - výsledková listina 2013 kategorie A B C P Z9
Fyzikální olympiáda - střední školy
organizační řád - Slavnostní vyhlášení
krajské kolo Praha - výsledková listina 2013 kategorie A B C D E
Pythagoriáda
propozice - zadání a řešení okresních kol Z5 Z6 Z7 Z8
obvodní kolo Prahy 1 - výsledková listina 2013 Z5 Z6 Z7 Z8
obvodní kolo Prahy 2 - výsledková listina 2013 Z5 Z6 Z7 Z8
Matematický klokan
informace o soutěži
Praha - výsledková listina 2013 kategorie:
Benjamin - Cvrček - Junior - Kadet - Klokánek - Student
Soutěž leteckých modelářů žáků - KLeMČR
obvodní kolo Prahy 2 není pořádáno
Soutěž raketových modelářů žáků - KRaMČR
obvodní kolo Prahy 2 není pořádáno
Soutěž plastikových modelářů žáků - KPlMČR
obvodní kolo Prahy 2 není pořádáno
Soutěž lodních modelářů žáků - KLoMČR
obvodní kolo Prahy 2 není pořádáno
Soutěž železničních modelářů žáků - KZeMČR
obvodní kolo Prahy 2 není pořádáno
Soutěž dráhových automodelářů žáků - KAuMČR
obvodní kolo Prahy 2 není pořádáno
Soutěž mladých techniků
určena pro žáky 1. - 3.tříd ZŠ, soutěžní přehlídka výrobků žáku škol a kroužků z Prahy 2
Přebor minikár
je určen pro žáky ZŠ, SŠ a dospělé - kalendář závodů - ročenka