Režim dne
8:30- budíček
9:00- snídaně
9:15- nástup
9:30- 1. část dopoledního programu
11:00- přesnídávka
11:15- 2. část dopoledního programu
13:00- oběd
13:30- polední klid
14:30- 1. část odpoledního programu
17:00- svačina
17:10- 2. část odpoledního programu
19:00- večeře
19:30- volno, večerní program
23:00- večerka nejmladší
23:30- večerka starší
24:00- doporučená večerka nejstarší