Píše se 41. milénium. Po více než sto staletí sedí Císař nehybně na svém zlatém trůnu Země. Je pánem lidstva z vůle bohů a pánem milionů světů díky svým nevyčerpatelným armádám. Je hnijící mršinou, která neviditelně hluboce strádá díky moci Temného věku Technologie. je mrchožroutským pánem Impéria, pro něhož jsou denně obětovány tisíce duší, aby opravdu nezemřel.

I ve stavu nesmrti Císař pokračuje ve své věčné bdělosti. Mocné válečné flotily křižují démony nakažené miazma warpu, jedinou cestu mezi vzdálenými hvězdami, osvětlenou jen Astronomicanem, psychickou manifestací Císařovy vůle. Jeho hménem vedou obrovské armády boje na nespočetných světech. Nejsvkělejší z vojáů jsou Adeptus astartes, Hvězdná pěchota, biologicky upravení superválečníci. Mají mnoho druhů ve zbrani - mezi jinými neustále bdící inkvizici a technokněži Adeptus mechanicus. Ale i přes toto obrovské množství je jich stěží dost, aby mohli vzdorovat nestálé hrozbě vetřelců, kacířů, mutantů - a jiných, mnohem horších tvorů.

Žít v takové době znamená být jedním z nesčíselných miliard, smířit se se životem v nejkrutějším a nekrvavějším představitelném režimu. Zapomeňte na moc techniky a vědy, protože ta je z větší části pro lidstvo navždy ztracena. Zapomeňte na přislib pokroku a porozumění, protože v děsivé temnotě budoucnosti není nic než válka. Mezi hvězdami neexistuje smír, jen nekonečné krveprolití, masakry a škodolibý smích žíznících bohů.