Astrolab

Na konci Temného věku technologie byl ve válce proti Chaosu zde, na Vašem domovském světě Mormodu, ztracen prototyp pradávného šifrovacího stroje, vynalezeného v Temném věku techologie technoknězem Laveriem.
Laverius, bezpochyby oblíbenec Technického boha, byl geniem své doby a ke konci svého života zkonstruoval takzvaný Astrolab, univerzální kódovací a dekódovací nástroj, který se měl stát mocnou zbraní císařských vojsk proti jeho nepřátelům.
Nicméně než mohl být Astrolab plně zařazen do výbavy císařovy flotily, byl ve velké bitvě proti silám Chaosu ztracen.
Císařské jednotky totiž s pomocí Astrolabu rozluštily příkazy zadávané flotile Chaosu, která měla zaútočit právě na tento svět a zmocnit se ho. V nadcházející gigantické bitvě se obě strany natolik oslabily, že se musely takticky stáhnout, nicméně pozdější warpové bouře neumožnily ani jedné straně se na místo vrátit a Astrolab získat.
Celá záležitost byla až do nedávna zapomenuta, či opomíjena. Při nedávném obnovení konfliktu o tento svět, se obě strany na Astrolab rovzpomněly a psykerům na obou stranách se podařilo objevit klíč k jeho nalezení. Ten ale o místě, kde se Astrolab nalézá, hovoří jen nejasně, a tak bude právě na vaší jednotce daný problém vyřešit a Atrolab nalézt.

Fotky