Primarcha a scout

Dnes budete podrobeni simulaci takticky vedeného boje za použití široké škály běžně dostupných jednotek a bojové techniky. Důraz bude tedy kladen na použití správné taktiky pro dosažení vašich cílů. Tato simulace by vám měla vštípit základní fakta o používaní zbraňových systémů v závislosti na druhu nepřátelských jednotek. Budete umístěni do výcvikových prostor na lodi Imperiálního námořnistva Císařova Chlouba kde je k těmto účelům situováno nejmodernější vybavení a tajné technologie Adepta Mechanica. Okolní prostředí i nepřítel se vám bude zdát zcela skutečný, tak to tak i berte. Během simulovaného boje nemůžete být zabiti, ale ti z vás kteří budou během výcviku vyřazeni z boje se budou následně zodpovídat svým nadřízeným za svá pochybení v boji.

Metody výcviku našeho úhlavního nepřítele, Mocností Chaosu, nám nejsou známy, pokud tedy k nějakému tréninku dochází. Nicméně míra jejich organizovanosti v boji o lecčem vypovídá. Můžeme tedy předpokládat že k tréninku dochází, ale dle studíí Orda Heretica pouze na úrovní vzájemných šarvátek o moc.

Fotky