Kill them all

Jste obyvateli světa Mormodus. Je to drsný nehostinný, hornatý a převážně zalesněný svět, obydlený lidmi, žijícími ve feudální společnosti. Váš národ, Vagrové, vedený udatným knížetem Arekem, si v posledních sedmi letech neustálých válek podmanil všechna okolní knížectví a kníže Arek byl ve svatyni ve městě Korlon korunován na Krále.

Ačkoli moc vašeho národa rostla s každou vyhranou bitvou, rostla i nenávist okolních národů a knížectví k vám, až se dočasně spojili v jednotnou alianci vedenou válečným lordem Varem, stmelenou společnou nenávistí k vašemu národu a odhodláním vás jednou pro vždy smést z povrchu tohoto světa.
Tak došlo k tomu, že král Arek povolal do zbraně své vazaly a vytáhl proti lordu Varovi a jeho alianci. K bitvě bylo vybráno velké pole pod městem Duncan. Ačkoli bojovníci na straně krále Areka bojovali udatně, měli nevýhodnou pozici, ze které bylo drtivé přesile nepřítele deset na jednoho téměř nemožné čelit. Přesto jste se drželi mnoho hodin dokonce dokázali pod královskou standartou vést protiútok. Po té se ale ve vašich řadách objevil zrádce a vpadl vašim jednotkám do zad.
Následně již šlo všechno rychle, armáda krále Areka se takto ocitla v obklíčení aliančními jednotkami a Vám nezbylo nic jiného, než prchnout do blízkého lesa. Jediná úniková cesta nestřežená jednotkami nepřítele se nachází zde. Leží na ní však mnoho nástrah a nebezpečí.

Jedna dobrá možnost úkrytu tu ale je. Podle legendy, leží v nedaleké hoře svatyně, ve které byste mohli najít ochranu. Jediný problém je ji najít. Legenda praví, že u jejích dveří dostanete hádanku, na kterou když odpovíte správně, budete vpuštěni dovnitř....

Fotky