Logo

 Celotáborová hra
  Úvod
  Pravidla
  Etapy
  Informace
  Otázky
  Družstva
 Programy dnů
 Lidé na táboře
  Vedoucí
  Oddíly
     P3
 Fotky
 Duncan

©1999 STV
Etapy celotáborové hry


 1. Dočasně veselý mamut
 2. Albertovo tajemství
 3. Vodní spoušť
 4. Recept na Dimensor
 5. Budíček
 6. Cesta do těla
 7. Vykopávky
 8. Hadí jed
 9. MOAI NA RAPA NUI
 10. COORDINATOR'S GAME
 11. CHA-CHA-CHA NÁPOJ
 12. Skrýš
 13. ROK 1575


Stanice Techniků Vyšehrad
Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Tel. 02/90000751