Logo

 Celotáborová hra
  Úvod
  Pravidla
  Etapy
  Informace
  Otázky
  Družstva
 Programy dnů
 Lidé na táboře
  Vedoucí
  Oddíly
     P3
 Fotky
 Duncan

©1999 STV
Vedoucí


Hlavní vedoucí: Pavel Michalík
Petr Michalík
Zdravotnice: Hana Bryndová
Aerobic: Lenka Ullrichová
Programování 1: Pavel Michalík
Programování 2: Tomáš Ullrich
Programování 3: Michal Máša
Elektonika a Foto: Jiří Langer
Modeláři: Jiří Votruba
Josef Minařík


Stanice Techniků Vyšehrad
Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Tel. 02/90000751