Logo

 Celotáborová hra
  Úvod
  Pravidla
  Etapy
  Informace
  Otázky
  Družstva
 Programy dnů
 Lidé na táboře
  Vedoucí
  Oddíly
     P3
 Fotky
 Duncan

©1999 STV
Otázky a odpovědi


Informace k otázkám, zde.

Číslo otázkyOtázkaOdpověď
I.Jak věděl Mr. Noman, do kterého roku se vydat?podle knihy "ze snu" a reinkarnaci
II.Jak je možné, že se Mr. Nomanovi v minulosti stala nějaká křivda?díky reinkarnaci Manyho duše
III.Jaká křivda se Mr. Nomanovi stala?(odpovědí je sestavení celého příběhu)
IV.Kdo otevřel hrob alchymisty Edona (a odnesl jeho tělo)?Edon v těle písaře
V.Proč někdo otevřel hrob alchymisty Edona (a odnesl jeho tělo)?aby se mohl do něj vrátit
VI.Kdo vzal Dejonex z alchymistovy laboratoře?alchymistova žena
VII.Proč někdo vzal Dejonex z alchymistovy laboratoře?aby ho dala písaři alias Manovi
VIIIČeho si sluha na písaři všiml?falešných vousů
IX.Za co se chtěl obchodník Many mstít?za vyvraždění jeho rodiny
X.Proč písař nerozuměl svým vlastním slovům?protože předtím měl UIK a teď ne
XI.Kým písař zjistil, že doopravdy je?Edonova duše zjistila, že je písařem
XII.Kdo zabil alchymistovu ženu?Edon v těle písaře
XIII.Proč někdo zabil alchymistovu ženu?myslel si, že je mu nevěrná
XIV.Co vrah alchymistovy ženy hledal?Lexikon lektvarů
XV.Kdo nebo co může za alchymistovu smrt?nikdo a nic, Dimensor
XVI.Co bylo v lahvičce, která byla nalezena v pravé ruce Edonova těla?Dimensor
XVII.Co se stalo, když Edon elixír ochutnal?odchod jeho duše do 4D
XVIII.Jaký elixír Edon vyrobil?Dimensor
XIX.Komu patřilo hostitelské tělo, do kterého si Edon vlezl?hradnímu písaři alias Manovi
XX.Proč si Edon vybral to hostitelské tělo, které si vybral?aby zjistil, zda mu je žena věrná
XXI.Kdo doopravdy byl muž, který byl přijat na hrad jako nový písař?vůdce lidu Many (obchodník)
XXII.Proč se nový písař chtěl stát písařem?aby se pomstil králi
XXIII.Co bylo v lahvičce, kterou předal písař sluhovi?Dejonex
XXIV.Proč předal písař sluhovi lahvičku?aby mu z Dejonexu vyrobil jed
XXV.O čem spolu písař se sluhou diskutovali?o atentátu na krále
XXVI.Co všechno měl již Edon pro návrat do svého původního těla zajištěno?svoje tělo a suroviny na Dimensor
XXVII.Jaký byl účinek elixíru, který Edon připravoval zpaměti?žádný, začal prdět
XXVIII.Proč se písaři ulevilo, když našel alchymistovu ženu nešťastnou?myslel si, že je mu věrná
XIX.Kdo vstoupil do místnosti hradního písaře?sluha
XXX.Proč se alchymistova žena scházela s hradním písařem?aby mu pomohla v pomstě, dala Dejonex
XXXI.Jaký byl vztah mezi alchymistovou ženou a hradním písařem?dcera a otec
XXXII.Co má podle sluhy klapnout?vražda krále
XXXIII.Co myslel písař svými posledními slovy?myslel, že sluha ví, že je Edon
XXXIV.Od kdy přesně žije Many navždy ve Čtvrté dimenzi? (odpověď pro 1575)od té doby, co mu tam vlezl Edon
XXXV.Kdo při atentátu na krále krále odláká?sluha
XXXVI.Proč zvolil písař smrt?...otázka na zamyšlenou, bez bodového zisku protože by jinak zemřel strašlivou smrtí


Informace k otázkám, zde.Stanice Techniků Vyšehrad
Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Tel. 02/90000751