Logo

 Celotáborová hra
  Úvod
  Pravidla
  Etapy
  Informace
  Otázky
  Družstva
 Programy dnů
 Lidé na táboře
  Vedoucí
  Oddíly
     P3
 Fotky
 Duncan

©1999 STV
Fotky 1. část


Šplh
Úvodní testy - šplh
Hod
Úvodní testy - hod
Skok
Úvodní testy - skok
Karlův závod
Karlův závod
Karlův závod
Karlův závod

Stanice Techniků Vyšehrad
Vratislavova 15
128 00 Praha 2
Tel. 02/90000751